ASBEST ORTAM ÖLÇÜMÜ

Asbest ölçümü nedir ? Havada bulunan asbest lifleri özel cihazlar sayesinde  toplanır. Cihazların filtrelerinde toplanan asbest liflerinin sayılması ile asbest lifinin konsantrasyonun hesaplanır. Birimi lif/cm3 tür. Yani 1m3 hava içerisinde bulunan 100bin asbest lifini ifade eder. Kişisel maruziyet 0.1 lif/cm3 değerini geçmemelidir. Asbest söküm ve bertaraf işlemlerinden sonra bu çalışma ortamında asbest lifi kalmadığını belirlemek için ASBEST ORTAM ÖLÇÜMÜ yapılması ...
More

AKUSTİK RAPOR & AKUSTİK PROJE

 AKUSTİK RAPOR - AKUSTİK PROJE TEKLİFİ İÇİN : 0532 136 62 12       Akustik Rapor ve Akustik Projeleriniz,  bina akustiği uzmanlarımız tarafından en kısa zamanda en ekonomik çözümler ile teknik olarak düzenlenerek tarafınıza teslim edilir. http://www.akustik16.com Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”, inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ...
More

ASBEST ENVANTER RAPORU

Ülkemizde 31 Aralık 2010 tarihinde Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaklanmıştır. Asbest; akciğer kanseri, asbestosis, mesothelioma gibi ölümcül hastalıklara neden olmaktadır. Asbest Envanter Raporu, asbest söküm uzmanı tarafından hazırlanan teknik bir rapordur. Genellikle bu tehlike 2010 yılı öncesinde inşa edilen yapılarda mevcuttur. Asbest Nerelerde bulunur? Asbest Tespitinde, Asbest Söküm uzmanı, şüphelendiği yerden numune alır, bakanlıkça ...
More

ASBEST SÖKÜM

ASBEST SÖKÜM Ülkemizde 31 Aralık 2010 tarihinde Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaklanmıştır. Asbest; akciğer kanseri, asbestosis, mesothelioma gibi ölümcül hastalıklara neden olmaktadır.   Asbest, özel yöntemler ile, asbest söküm çalışan eğitimi almış personel ile asbest söküm uzmanı gözetiminde bulunduğu yerden sökülür, özel paketlemesi yapılır ve lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile bertaraf tesislerine nakliye edilir. Bu asbest...
More

ASBEST TESPİTİ VE ÖLÇÜMÜ

ASBEST TESPİT VE ÖLÇÜMÜ Asbest bir Lifli Tozdur. Lifsi tozlar 5 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tozla Mücadele Yönetmeliği”  4 üncü maddesinde göre ‘Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklar’ olarak tanımlanmıştır. Asbest araştırmalarında ilk önce Asbest uzmanlarımız tarafından keşif yapılır, asbestli malzemenin olabileceği yerler tespit edilir. Tespit edilen ve şüphe duyula...
More

ASBEST DENETİMİ ve DANIŞMANLIĞI

ASBEST DENETİMİ VE DANIŞMANLIĞI Asbestli malzemenin sökümü ve temizliği, asbestli malzemenin bertarafı sürecinde DETAY ASBEST olarak Asbest Söküm Uzmanlarımız ve alanında tecrübeli ekibimiz ile bu süreçte danışmanlık veriyor  ilgili tüm denetlemeleri yapıyoruz. Bu denetimlerde genel olarak, *iş planı denetimi, *Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim kontrolü, *çalışmada kullanılacak cihazların uygunluğu, *bu çalışmada görev yapacak personelin belgelerinin denetimi ve personelin...
More