ASBEST ORTAM ÖLÇÜMÜ

Asbest ölçümü nedir ?
Havada bulunan asbest lifleri özel cihazlar sayesinde  toplanır. Cihazların filtrelerinde toplanan asbest liflerinin sayılması ile asbest lifinin konsantrasyonun hesaplanır. Birimi lif/cm3 tür. Yani 1m3 hava içerisinde bulunan 100bin asbest lifini ifade eder.
Kişisel maruziyet 0.1 lif/cm3 değerini geçmemelidir.
Asbest söküm ve bertaraf işlemlerinden sonra bu çalışma ortamında asbest lifi kalmadığını belirlemek için ASBEST ORTAM ÖLÇÜMÜ yapılması gerekir. Ölçüm sonucu  0 SIFIR lif/cm3 olmalıdır.
MADDE 9-
(3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar.
(4) Akredite olmuş ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca düzenlenen bu belge ve ölçüm sonuçlarını içeren rapor işveren ve/veya temsilcileri tarafından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edilir.
(5) Çalışanlar ve/veya temsilcileri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yapılan bildirimle ilgili tüm belgeleri talep etme ve görme hakkına sahiptir.