Detay Asbest

ASBEST NEDİR? Asbest bir Lifli Tozdur. Lifsi tozlar 5 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tozla Mücadele Yönetmeliği”  4 üncü maddesinde göre ‘Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklar’ olarak tanımlanmıştır. Asbest maddesi solunduğunda kanser, mezotelyama, asbestoz gibi tehlikeli hastalıklara neden olur. Ülkemizde asbestin kullanımı, çıkarımı, ihracatı yasaklanmıştır. Ancak asbest içeren malzemenin yıkımı, sökümü ve ayırma gibi işlemlerden kaynaklanan asbestli ürünlerin atılması için yapılan işler hariçtir.

 

Asbest içeren tehlikeli malzemelerin tespit edilmesi ve asbestli malzemelerin yıkım-söküm öncesi  kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması ve bertaraf edilebilmesi için  firmamız uzman kadrosu ile Asbest Uzmanlık hizmetleri vermektedir. 

                   -Asbest Envanter Raporu Hazırlanması

                   – Asbest Tespiti, Analizi ve Değerlendirmesi

                   – Asbest Söküm ve Bertarafı İşlemleri

 

Not: Kentsel dönüşüm projelerinde Bursa Nilüfer Belediyesinde, 08.05.2017 tarihli meclis kararı gereği yıkım ruhsatı öncesi Asbest Envanter Raporu istemektedir.