ASBEST SÖKÜM VE BERTARAF

Yapılarda tespit edilen Asbestli malzemeleri, Asbest Söküm Uzmanı gözetiminde, bu konuda eğitim almış personelimizle mevzuatlara uygun bir şekilde güvenli olarak söküp asbestli malzemenin bertarafını sağlıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarda Asbest İçerikli Malzemelerin bertarafı gerçekleştirilir.