İmar Barışı Başladı

İmar Mevzuatına aykırı veya Ruhsata aykırı yapılara verilecek olan YAPI KAYIT BELGESİ ile yapılar , yasal duruma geçecektir. Kimler İmar Barışından Faydalanabilir? *31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. İmar Barışında Kat Mülkiyetine Geçiş: *Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra m...
More

Detay Asbest

ASBEST NEDİR? Asbest bir Lifli Tozdur. Lifsi tozlar 5 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tozla Mücadele Yönetmeliği”  4 üncü maddesinde göre ‘Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklar’ olarak tanımlanmıştır. Asbest maddesi solunduğunda kanser, mezotelyama, asbestoz gibi tehlikeli hasta...
More

Zemin etüt yaptırmak istiyorum

TMMOB Jeoloji Mühendisleri odasından tescilli olan firmamızın zemin konusundaki faaliyet alanları; – Parsel bazında Jeolojik Jeoteknik Etüt (Zemin ve Temel Etütleri) – İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt – Jeofizik Etütler – Jeotermal  ve Doğal Mineralli Sular -Yeraltı Suyu Arama ve Kullanma, Kuyu Ruhsatı Alma -Sondaj Çalışmaları -Jeolojik-Jeoteknik Danışmanlık
More