Biz Kimiz ?

Detay Zemin - Detay Asbest - Detay Sistem firmalarının kurucusu olan Gökçe DEMİR, 2007 yılında Jeoloji Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Çevre Danışmanlık Firmasında, Zemin Etüt Firmasında ve Beton-Zemin Laboratuvarında uzun yıllar boyunca mühendis, şef  ve  yönetici olarak görevler üstlenenmiştir. Laboratuvar da çalışırken yüksek lisans yapmaya başlamış ve Zeminlerde Sıvılaşma, Zeminlerin Değerlendirilmesi ve CBS/GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) konularında çalışmalar yaparak tez yazmıştır. Y...
More

ASBEST BERTARAF

ASBEST BERTARAF Ülkemizde 31 Aralık 2010 tarihinde Asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı yasaklanmıştır. Asbest; akciğer kanseri, asbestosis, mesothelioma gibi ölümcül hastalıklara neden olmaktadır. Asbest, özel yöntemler ile, asbest söküm çalışan eğitimi almış personel ile asbest söküm uzmanı gözetiminde bulunduğu yerden sökülür, özel paketlemesi yapılır ve lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile bertaraf tesislerine nakliye edilir. Bu asbest içeren mal...
More

ASBEST MARUZİYET ÖLÇÜMÜ

Firmamızdan Asbest Maruziyet Ölçümü ve Asbest Ortam Ölçümü hizmeti vermektedir.. A) Başlangıçta yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarını dikkate alarak ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen limit değere (sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (twa) değerinin 0,1 lif/cm3) uygunluğu sağlamak için düzenli olarak çalışma ortamında asbest lifi ölçülecektir. B) Ölçüm için numune alınması, işçilerin asbest veya asbestli malzemeden kaynaklanan toza kişisel maruziyetlerini   gösterecek şe...
More

YIKIM-HAFRİYAT

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrol yönetmeliği kapsamında yıkılması planlanan yapıların iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak, kontrollü bir şekilde yıkımının yapılması ve atıkların resmi hafriyat depolama alanlarına nakliyesinin yapılmasını sağlamaktayız.
More

FENNİ MESÜL

Firmamız Fenni Mesul atamalarını yapmaktadır.. MADDE 3) FENNİ MESULÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 3.1. Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapıyı kamu adına denetlemekle yükümlüdür. 3.2. Fenni mesul, sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlüdür. 3.3. Fenni mesul...
More

KAROT TESTLERİ

Betonun sağlamlığını (mukavemetini) tespit etmek amacı ile belirli standartlar doğrultusunda, karot makinası yardımı ile silindirik şekilde sertleşmiş betondan karot numunesi alınması ve bu numunelere basınç testlerine tabi tutulması işlemleri bütünüdür. İşlemler ; Karot numunesi alınmadan önce donatı tarama cihazıyla demir yerleri tespit edilir,  Karot numunesi alınan yerlerde oluşan boşluklar harc ile doldurulur. Karot numuneleri boyutlandırılır,  başlıklama işlemleri yapıldıktan sonra...
More

PERFORMANS ANALİZİ

 PERFORMANS ANALİZİ Binanızın olası bir depremde risk altında olup olmadığını,  yapılan laboratuvar çalışmaları ve statik hesapları sonucu  mevcut durumu belirlenir. Rapor sonucuna istinaden  Güçlendirme Projesi gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm projeler hazırlanır. Performans Analizi-Depreme Dayanıklılık Testi için gerekli evraklar; 1. Başvuru dilekçesi, 2. Tapu Fotokopisi 3. Statik ve Mimari Proje (Varsa) 4. Zemin Etüt Raporu   Not: Ruhsat Yenileme v...
More