ASBEST MARUZİYET ÖLÇÜMÜ

Firmamızdan Asbest Maruziyet Ölçümü ve Asbest Ortam Ölçümü hizmeti vermektedir..

  1. A) Başlangıçta yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarını dikkate alarak ve Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen limit değere (sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (twa) değerinin 0,1 lif/cm3) uygunluğu sağlamak için düzenli olarak çalışma ortamında asbest lifi ölçülecektir.
  2. B) Ölçüm için numune alınması, işçilerin asbest veya asbestli malzemeden kaynaklanan toza kişisel maruziyetlerini   gösterecek şekilde olacaktır.
  3. C) Numune alınırken işçilerin veya temsilcilerinin görüşleri alınacaktır.
  4. D) Numuneler bu konuda eğitilmiş kişiler tarafından alınacaktır. Alınan numunelerin analizi, (f) bendinde belirtildiği şekilde, lif saymak için uygun araç gereçle donatılmış laboratuarlarda yapılacaktır.
  5. E) Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile 8 saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) işçinin maruziyetini belirleyecek şekilde olacaktır.
  6. F) Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu (PCM) kullanılarak Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 1997 tarihinde tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılacaktır.

Havadaki asbestin ölçülmesinde,  uzunluğu 5 mikrondan daha büyük,  eni 3     mikrondan daha küçük ve  boyu eninin 3 katından büyük olan  lifler  hesaba katılacaktır

asbest ölçüm yapan firmalar, asbest ölçüm yapan şirketler arasında detay asbest olarak hizmet vermekteyiz.