ASBEST TESPİTİ VE ÖLÇÜMÜ

ASBEST TESPİT VE ÖLÇÜMÜ

Asbest bir Lifli Tozdur. Lifsi tozlar 5 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tozla Mücadele Yönetmeliği”  4 üncü maddesinde göre ‘Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklar’ olarak tanımlanmıştır.

Asbest araştırmalarında ilk önce Asbest uzmanlarımız tarafından keşif yapılır, asbestli malzemenin olabileceği yerler tespit edilir. Tespit edilen ve şüphe duyulan yerlerden özel teknikler ile numuneler alınır, bu numuneler etiketlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş Laboratuvarlara ulaştırılır. Bu numuneler laboratuvarda analizlere tabi tutulur ve  laboratuvar sonuçları raporlandırılır. Asbest Söküm Uzmanı tarafından tüm değerlendirilmeler yapılarak ayrıntılı rapor hazırlanır.

DETAY ASBEST olarak Asbest Tespiti yapıyor ve Asbest Raporu Hazırlıyoruz. Ayrıntılı bilgi için firmamızla iletişime geçmeniz yeterli..